Piegādes un apmaksas noteikumi

Velosipēdi var tikt piegādāti izjauktā veidā 5 darba dienu laikā!

Interneta veikala www.vienibvasgatve.lv piegādes un apmaksas noteikumi.

Preču piegāde ar kurjeru visā Latvijā (tikai pēc priekšapmaksas rēķina apmaksas ar bankas pārskaitījumu)

Pēc pasūtījuma veikšanas Jūs saņemsiet rēķinu par pasūtītajām precēm, kuras būs apstiprinātas kā pieejamas.

Pasūtījumi kas veikti internetveikalā tiek apstrādāti un apstiprināti tikai darba dienās.

Ja apmaksa par pasūtījumu netiek saņemta rēķinā noteiktajā apmaksas termiņā- 3 darba dienu laikā, pasūtījums tiek anulēts.

**Prece tiek rezervēta tikai pēc rēķina izsūtīšanas. Prece tiek rezervēta ne ilgāk kā 3 dienas.

Piegāde Rīgā un visā Latvijā tiks veikta 5 kalendāro darba dienu laikā no maksājuma saņemšanas dienas.

Piegāde paredzēta uz Jūsu norādīto adresi ko esat norādījis preces iegādes laikā aizpildot nepieciešamo informāciju t.sk. Jūsu norādīto adresi.

Ja Pircējs piegādes brīdī konstatē, ka sūtījuma iepakojums ir bojāts (ieplēsta iepakojuma uzlīme vai cits ārējs bojājums), vai ja sūtījums piegādāts ar nokavējumu, viņam tas ir jāieraksta piegādes dokumentā – pavadzīmē, Pārdevēja eksemplārā. Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka sūtījums ir piegādāts laicīgi un bez bojājumiem.

Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai pasūtījumā norādītā persona nav sastopami, norādītajai adresei nevar piekļūt, u. c. objektīvi iemesli), preces netiek sūtītas atkārtoti, bet nauda par precēm tiek atmaksāta atpakaļ. Pircējs apņemas segt piegādes pakalpojumu izmaksas 15.00 eur +pvn un par bojātajām precēm, ja preces atgriešanas rezultātā sabojājušās.

Pircējam ir pienākums nodrošināt, lai pasūtījumā norādītā persona preču piegādes brīdī atrastos pasūtījumā norādītajā adresē, uzrādītu kurjeram personu apliecinošu dokumentu, bez kavēšanās pieņemtu preces, parakstītu pavadzīmi, veiktu piezīmes pavadzīmē (pārdevēja eksemplārā), ja preces piegādātas ar nokavējumu vai ja bojāta iepakojuma uzlīme, un atgrieztu pavadzīmes eksemplāru kurjeram.

Ja Pircējs nav nodrošinājis iepriekšminētā punkta izpildi, Pārdevējs neatbild ne par kādiem Pircēja zaudējumiem, savukārt Pircējs sedz Pārdevējam ar preču piegādi, atgriešanu vai bojāšanos radušās izmaksas un zaudējumus. Pārdevējs ir tiesīgs izdevumu un zaudējumu atlīdzību ieturēt no Pircēja iemaksātās summas, ja Pircējs nav pieņēmis preci vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ Pircējam tā nav izsniegta un tā tikusi atgriezta Pārdevējam.

Pirms apmaksas veikšanas lūdzu rūpīgi iepazīstieties ar lietošanas noteikumiem, atteikuma tiesībām un piegādes noteikumiem.